Produktion av banners i html5/js

IVK har på uppdrag av kommunikationsbyrån Netpartnering
producerat html5/javascript-banners för HP och Atea i ett flertal format.
Dessa har publicerats i Adprofits nätverk.