IVK Marketing AB | Regeringsgatan 82 | 111 39 Stockholm | 08-10 00 20|info@ivk.se
Case12018-12-12T09:14:47+02:00

Produktion av banners i html5/js

IVK har på uppdrag av kommunikationsbyrån Netpartnering
producerat html5/javascript-banners för HP och Atea i ett flertal format.
Dessa publicerades i Adprofits nätverk under våren 2016.