J&O Global Forestry Investment Fund

Produktion av markadsföringsmateiral

IVK producerar löpande marknadsföringsmaterial och ekonomiska rapporter av
olika typer för J&O Global Forestry Investment Fund, som har
sitt fokus på tillgångsslaget skog.