Produktion av broschyrer och eDM

IVK har på uppdrag av kommunikationsbyrån On Channel producerat 
såväl broschyrer som eDM och landningssidor för IBM och deras partners.