IVK Marketing AB | Döbelnsgatan 38D | 113 52 Stockholm | 08-10 00 20|info@ivk.se
Case12019-10-06T11:12:21+02:00

Produktion av banners i html5/js

IVK har på uppdrag av kommunikationsbyrån Netpartnering
producerat html5/javascript-banners för HP och Atea i ett flertal format.
Dessa har publicerats i Adprofits nätverk.