Produktion av folder

IVK har på uppdrag av kommunikationsbyrån Netpartnering producerat flertalet foldrar för
HP och deras partners. Dessa distribueras postalt till partnerbolagens kunder runt om i Sverige.