IVK Marketing AB | Döbelnsgatan 38D | 113 52 Stockholm | 08-10 00 20|info@ivk.se
case32018-12-12T09:14:47+01:00

Produktion av folder

IVK har på uppdrag av kommunikationsbyrån Netpartnering producerat flertalet foldrar för
HP och deras partners. Dessa distribueras postalt till partnerbolagens kunder runt om i Sverige.