IVK Marketing AB | Döbelnsgatan 38D | 113 52 Stockholm | 08-10 00 20|info@ivk.se
case42018-12-12T09:14:47+01:00
J&O Global Forestry Investment Fund

Produktion av markadsföringsmateiral

IVK producerar löpande marknadsföringsmaterial och ekonomiska rapporter av
olika typer för J&O Global Forestry Investment Fund, som har
sitt fokus på tillgångsslaget skog.