Produktion av årsredovisningar

IVK har under flera år varit delaktig i produktionen av års- och hållbarhetsrapporter
för Dustingroup. Den senaste – som publicerades 17/11 2021 – är på 124 sidor och producerades på
svenska och engelska. Se hela produktionen här.