IVK Marketing AB | Döbelnsgatan 38D | 113 52 Stockholm | 08-10 00 20|info@ivk.se
case42022-01-12T16:36:30+01:00

Produktion av årsredovisningar

IVK har under flera år varit delaktig i produktionen av års- och hållbarhetsrapporter
för Dustingroup. Den senaste – som publicerades 17/11 2021 – är på 124 sidor och producerades på
svenska och engelska. Se hela produktionen här.