Produktion av digitala annonser för
sociala media och displaynätverk

IVK hjälper Swedish Match med lokal produktion av kampanjer
till sociala medier och  displaynätverk. Såväl statiska banners som
animationer produceras.