IVK Marketing AB | Döbelnsgatan 38D | 113 52 Stockholm | 08-10 00 20|info@ivk.se
case72022-01-12T16:24:56+01:00

Produktion av digitala annonser för
sociala media och displaynätverk

IVK hjälper Swedish Match med lokal produktion av kampanjer
till sociala medier och  displaynätverk. Såväl statiska banners som
animationer produceras.